Comunicate de presă

Comunicat de presă

22.03.2021

Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

             Societatea Blue Screen SRL, În calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Granturi pentru capital de lucru”, cod proiect 854 finanţat prin schema de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. 

            Autoritatea de Management este Ministerul Fondurilor Europene.

            Organismul Intermediar: AIMMAIPE

            Valoarea totală a proiectului este de 510287.35 lei  din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma 443587.35 lei

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

            Durata de implementare a proiectului este de 6 de luni, în perioada 22.03.2021 – 21.08.2021

Date de contact beneficiar:

Adresa: Bucuresti, sector 1, str Timisului, nr 58, Parter

reprezentant legal  Marinescu George Catalin

tel. 021 637 24 64

email: office@bluescreen.ro

www.imm.gov.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Comments are closed.